Jaarruimte berekening

Wil je jouw fiscale ruimte weten voor de opbouw van jouw pensioen? Vul dan je gegevens in en bereken de hoogte van de aftrekbare lijfrentepremie ofwel je jaarruimte. Veel van de gevraagde gegevens vind je terug op de pensioenbrief. Je kunt deze opvragen bij jouw werkgever.

Bij de berekening van de jaarruimte wordt onder andere gekeken naar de hoogte van het inkomen en de aangroei van de pensioenrechten. Daarbij zijn jouw inkomen en pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend en niet het inkomen van het jaar zelf.

Let op: om voor premieaftrek in 2023 in aanmerking te komen moeten de lijfrentepremies uiterlijk 31 december 2023 zijn betaald.

De berekening geeft je een indicatie van je jaarruimte. Omdat pensioenadvies maatwerk is, kun je overigens aan deze indicatie géén rechten ontlenen.

Bereken jaar 2023

Leeftijd

Inkomen

(Baseren op 2022)

Aftrek/bijtellen

Pensioen

(Baseren op 2022)

%

Je gegevens