Jaarruimte berekening

Wilt u uw fiscale ruimte weten voor de opbouw van uw pensioen? Vul dan uw gegevens in en bereken de hoogte van de aftrekbare lijfrentepremie ofwel uw jaarruimte. Veel van de gevraagde gegevens vindt u terug op uw pensioenbrief. U kunt deze opvragen bij uw werkgever.

Bij de berekening van de jaarruimte wordt onder andere gekeken naar de hoogte van uw inkomen en de aangroei van uw pensioenrechten. Daarbij zijn uw inkomen en pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend en niet het inkomen van het jaar zelf.

Let op!: om voor premieaftrek in 2024 in aanmerking te komen moeten de lijfrentepremies uiterlijk 31 december 2024 zijn betaald.

De berekening geeft u een indicatie van uw jaarruimte. Omdat pensioenadvies maatwerk is, kunt u overigens aan deze indicatie géén rechten ontlenen.

Bereken jaar 2024

Leeftijd

Inkomen

(Baseren op 2023)

Aftrek/bijtellen

Pensioen

(Baseren op 2023)

%

Uw gegevens