Polisvoorwaarden

Wij vinden het belangrijk om u volledig te informeren. De polisvoorwaarden, ook wel verzekeringsvoorwaarden genoemd, maken onderdeel uit van de polis die wij afgeven. 

De gegevens op het polisblad, de clausules en de polisvoorwaarden, vormen samen de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Op uw polisblad vindt u de polisvoorwaarden die voor u gelden.

Hieronder vindt u, per verzekeraar waarvoor wij optreden als gevolmachtigde, de polisvoorwaarden. U kunt hier ook een zoekopdracht invoeren.  

Komt u er niet uit of heeft u nog een vraag over uw verzekering, neem dan gerust contact op met uw adviseur.